Første test med laser etter ankomst Norge.

Her var det rust under bakrute, noe som vanligvis resulterer i at man må ta ut ruta. Med laseren så fikk vi gjort helt rent for rust uten å ta ut bakruta. Her ble noe grovere rust fjernet fra festepunkt for emblem.