Vår nye laser fra MRJ-Lasermark Ltd

Vår første laser ankom 3 dager før tiden! Det har vært mye testing med gode resultat. Du kan få alt fra 20W-500W (1000W kan bestilles ved behov). Dne fjerner ikke bare overflaterust, men tar og det som er grovere og dypere. Det tar litt lenger tid enn med en 500W på grov rust, men den gjør jobben. Lakken fordamper, rusten plerrer av uten problem. Dette er noe for bedrifter som driver i metallbransjen.