Tett på med mikroskop etter rengjøring, helt ren overflate!